Ostrzeżenie
  • Akceptacja cookies

    Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Jeżeli nie zaakceptujesz plików cookies, żadne informacje nie będą zbierane, jednocześnie niektóre funkcje strony mogą działać niepoprawnie.

    Zobacz Dyrektywy 2002/58/WE parlamentu europejskiego

Obowiązek informacyjny

oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji

o zasadach przetwarzania danych

Szanowny Pacjencie!

Na podst. art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119,s. 1(RODO) informujemy, że:

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

2. Administratorem Danych jest Przychodnia Komunalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 5, wpisana do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 2766, NIP 5542402306, REGON 092828167, KRS 185254

3. Możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres 85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 5, poprzez wiadomość e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem 0523413228

4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Sportowa 5, 85-091 Bydgoszcz lub droga elektroniczna na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie RODO:

a) art. 9 ust. 1 lit. H, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika   do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;

b) Art. 9 ust. 1 lit. I tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego;

c) Art. 9 ust. 1 lit. J tj, przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym

5. Przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie prawa krajowego, w szczególności z:

a) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

d) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

e) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

6. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w Przychodni Komunalni Sp. z o.o.

7. Twoje dane są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, czyli w celu udzielenia świadczenia medycznego.

8. Twoje dane są archiwizowane i przechowywane przez:

a) 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

b) 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,

c) 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

9. Udostępniamy dane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Pacjencie masz prawo do:

a) dostępu do swoich danych,

b) sprostowania swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,